Förvaltningsfilosofi

Det finns många arbeten som är viktigare än att förvalta pengar men för den enskilde kunden kan skillnaden mellan en bra och ordinär/dålig förvaltning vara avgörande för hur ekonomin ser ut under livet och få stor betydelse för kundens valmöjligheter vid pensionering. Vi känner därför ett stort ansvar och engagemang när vi förvaltar våra kunders tillgångar.


Vi driver därför vårt företag genom att i huvudsak ta ut ett fast årligt rådgivningsarvode. Alla provisioner vi uppbär från fondbolag och andra aktörer går åter till respektive kund och vi har inga andra intäkter än vårt rådgivningsarvode under förutsättning att kunden i fråga inte uttryckligen ber om en annan arvodeslösning.


Tanken med att hantera vår aktiva förvaltning på detta sätt är att vi tror att kunden är mer intresserad av att vi sköter placeringsdelen på heltid och inte samtidigt är provisionssäljare. Risken med denna vanliga ”provisionsförvaltning” är att rådgivarens omdöme i placeringsdelen blir påverkad av de olika provisionsnivåer fondbolag och andra aktörer betalar ut. Detta är anledningen till att bankerna i stor utsträckning rekommenderar sina egna fonder i sin rådgivning.


Med vårt årliga rådgivningsarvode kan vi bortse från olika provisionsnivåer i vår rådgivning och arbeta med kundernas portföljer på samma sätt som vi arbetar med våra egna privata portföljer.


Vi använder oss av en välstrukturerad modell som anpassas efter varje investerares riskpreferens. Vi utgår från all tillgänglig marknadsanalys och kombinerar denna med vår egen erfarenhet och din personliga åsikt och ekonomiska situation för att ta fram ett bra underlag för rådgivning och beslut.

.

Vi letar och väljer fritt på marknaden och eftersträvar att fylla portföljen med de bästa förvaltarna inom respektive fondkategori. Bra rating, god historik och en förmåga att uthålligt kunna leverera god riskjusterad avkastning är de viktigaste egenskaperna. Vi ser givetvis över parametrar som avgifter och andra centrala nyckeltal.


För den aktive investeraren hjälper vi till med att hitta bra alternativ om du exempelvis vill investera i råvaror och valutor. Vi kommer även att kunna hjälp dig med investeringar i enskilda aktier, räntepapper och strukturerade produkter. Vi hjälper dig att hitta bra lösningar så vi tillsammans hittar en bra mix av placeringar och en portföljrisk anpassad efter varje kunds riskprofil.