TillståndDin Rådgivare Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får ”Ombudsbolaget” marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.


Läs mer om Garantums tillstånd och tillsyn här >> Tillsyn - GarantumLänk till Bolagsverket för information om Din Rådgivare i Mälardalen Kapitalförvaltning AB

http://bolagsverket.se/om/oss/fler/ombud-1.2043


Gå vidare till Näringslivsregistret och ange vårt org.nr. 559072-0198 och välj anknutet ombud i rullistan så hittar ni fullständig info om vårt tillstånd