Etik & Hållbarhet

Förvaltningserbjudande

Stiftelser / Kyrkor

 

Din Rådgivare Kapitalförvaltning AB erbjuder professionell kapitalförvaltning för stiftelser, kyrkor, bolag samt privatpersoner. Långsiktighet och hållbarhet är ledord i vår förvaltning. Ni möts av engagerade och personliga rådgivare. Vi bygger portföljer med etisk och/eller hållbar inriktning.

 

Vi erbjuder aktiv oberoende förvaltning där ni mot ett fast arvode får bästa support för hantering av er portfölj. Till skillnad mot traditionella rådgivare som enbart lever på provisioner och jobbar som säljare kan vi i större utsträckning fokusera på vår roll som rådgivare då vi har ett lägre krav på ersättning från själva affärerna. Vår intjäning kommer i huvudsak från vårt arvode. Vår största uppsida är att vi tjänar mer om det förvaltade kapitalet växer vilket gör att vi alltid står på samma sida som våra kunder.

 

 Vårt erbjudande innehåller:

 

1.Upprättande av placeringspolicy (om ej sådan redan finns)

2.Planering av inriktning och hantering av värdepappersportföljen

3.Placeringar noga utvalda på etiska/hållbara grunder

4.Regelbunden uppföljning

5.Löpande omplaceringsförslag

6.Löpande rapportering

 

Hållbarhet innebär att investeringarna tar hänsyn till bland annat mänskliga rättigheter, klimatfrågor och socialt arbete.

 

Etisk inriktning innebär att vissa typer av investeringar exkluderas. Exempel på områden är:

 

Vapen

Alkohol

Tobak

Spel

Pornografi

Fossila bränslen som t.ex. olja och kol